Loading...
STARTLISTA2017-07-01T13:40:46+00:00
Race-PM 20212021-07-12T09:08:40+00:00

Uddevalla MTB Show Start-PM 17 Juli 2021

Vi förutsätter att ingen kommer till startområdet med Covid symtom.
Vi kan ej ta emot någon publik på området.

Välkommen
Uddevalla MTB Show är ett motionslopp med en vacker bansträckning och fyllt av upplevelser. Hela arrangemanget sköts av ideella krafter från lokala idrottsklubbar i Uddevalla. Läs nedanstående PM i god tid före start. Här beskriver vi det mesta för att arrangemanget skall flyta på bra för dig och dina medcyklister.

Uddevalla MTB Show är ”normalt” ett 2-dagars event men på grund av rådande pandemi och restriktionerna kommer vi att stryka alla aktiviteter under fredagen och kommer då att inte kunna erbjuda något barnlopp/ungdomslopp/mässområde eller mattält i år. Även under lördagen kommer vi ta bort en del moment som tex omklädningsrum och dusch.


Plats
Start och målgång sker vid Glimminge motorstadion. Parkering sker på anvisade platser på området.

 

Nummerlappar OBS: Olika ställen på fredag resp. lördag
Någon dag innan start får alla deltagare ett SMS och ett e-brev med uppgifter om sitt startnummer.
ta med detta till nummerlappsutdelningen:

Nummerlappsutdelning: Fredag 16/7 kl. 15.00 – 19.00 sker vid Cykelhuset, Uddevalla.
Adress: Almåsvägen 2A, 451 75 Uddevalla

Nummerlappsutdelning: Lördag 17/7 kl 08.00 – 12:00 sker vid Glimminge motorstadion.
Nummerlapp med chip fästs fram på cykeln.
Nummerlapp utan chip fästs på ryggen.
Skriv gärna ett kontaktnummer till anhörig på baksidan av nummerlappen som vi kan nå i händelse av en olycka.

Omklädning, dusch och toaletter
På grund av rådande pandemi och restriktioner finns det ej tillgång till dusch/omklädning.
Toaletter, följ skyltar på start- och målområde.

Cykeltvätt
Spolplattor med högtryckstvättar finns på Start- och målområdet.

 


Mat och dryck
Under loppet finns 6 vätskedepåer. ( 34 km loppet passerar 1, 5 och 6.)
1. Skeppsviken 18 km
2. Sundstrand 32 km
3. I17/ Arrento 43 km
4. Bjursjön 50 km
5. Bengalos  57 km
6. Enervit Mål 61 km


Efter målgång kommer varje deltagare få en påse med medalj, mat och dryck.


Medalj och Diplom
Alla som fullföljer loppet tilldelas medalj vid målgång.
Ett personligt diplom finns att skriva ut från hemsidans resultatlista.

Starten
Vi tillämpar självseedning till startgrupperna 2-4. Du väljer själv vilken grupp du anser dig tillhöra baserat på förväntad hastighet/ sluttid. Det är viktigt att välja en grupp som motsvarar sin kapacitet för allas trevnad och säkerhet så risk för köbildning och farliga omkörningar minimeras.
Inom varje startgrupp är det fri placering.

Starten sker vid startgrinden på motorcrossbanan.
Starten är uppdelad i fem startgrupper.
Startfållorna öppnar kl.10:00
Startgrupp 1. Startnummer 1- 120. Gemensam start för seedade åkare. Start kl. 11.00. Startfållan stänger kl. 10.50. En starttid för samtliga i denna grupp.
Startgrupp 2. Självseedade åkare med snitthastighet ca 25 km/h, max 200 st. Startfållan stänger 10.45. Starttiden räknas från det man passerar startmattan.
Startgrupp 3. Självseedade åkare med snitthastighet ca 22 Km/h, max 280 st. startfållan stänger 10.45. Starttiden räknas från det man passerar startmattan.
Startgrupp 4. Övriga åkare. Startfållan stänger kl. 11.00. Starttiden räknas från det man passerar startmattan.
Startgrupp 5. Alla deltagare 34 km loppet. Start kl. 12.15. Startfållan stänger kl. 12.00. Starttiden räknas från det man passerar startmattan.

Loppet
Uddevalla MTB Show är ett motionslopp. Trafikregler gäller längs hela banan. För allas säkerhet uppmanar vi dig att följa våra funktionärers anvisningar.
Visa hänsyn till övriga deltagare och underlätta omkörningar genom att hålla till höger där så är möjligt. Kommunicera med dem framför om ni avser göra en omkörning. Visa tecken vid fara eller inbromsningar.
Banan är utmärkt med pilar och varningsskyltar.
Under loppet så gäller nolltolerans mot nedskräpning. Muggar och förpackningar från gel, liquid eller bars skall tas med hem eller slängas i våra skräpzoner.

Deltagande sker på egen risk.

Uddevalla MTB show 34 km
OBS! Denna bansträckning följer 61 km loppet ca 18 km. Håll utkik efter delningsskylten.

Sjukvård
Sjukvårdspersonal finns på start- och målområdet. Det finns ambulerande sjukvårdsteam runt banan och enklare sjukvårdsmateriel vid vätskedepåerna.
Vid akut behov ring: 112
Vid behov av hjälp ring: 0793-010072

Cykelservice
Vi rekommenderar alla att ha med utrustning för lagning av punktering längs banan.
Enklare cykelservice/reparationer finns på startområdet i samarbete med Cykelhuset.

 

Bryta loppet
Tvingas du bryta loppet meddela detta vid närmaste vätskedepå eller uppsamlingsplats.
Ring: 0793-010072. för ev. transport i retur till målområdet. Platserna finns utmärkta på den stora kartan vid Start/målområdet.

Tidsbegränsning
Sista passage vid tunnel I17 är kl 15:00. Vid extremväder har vi rätten att justera tiden. Deltagare som inte passerat vi den tiden erbjuds transport tillbaks till målområdet.

Kontakt
Sjukvård: 0706-676959

Informationscentral: 0793-010072

 

Uddevalla MTB Show är en del av


Vi önskar dig Lycka till och en fin dag på cykeln.
Kommentera gärna din upplevelse av loppet och arrangemanget på vår Facebooksida.

Träningsbana / GPX-fil2021-03-19T11:38:32+00:00

Banan- GPX-fil

Nedan finns en länk till Träningsbana Uddevalla MTB Show, Respektera markägare- visa hänsyn till gående och djur mm. Området vid Strandpromenaden är ett lågfartsområde.

 

Länk till GPX-fil

BARNLOPP2021-06-22T12:55:31+00:00

OBS!! 

Uddevalla MTB Show är ”normalt” ett 2-dagars event som riktar sig till hela familjen men på grund av rådande pandemi och restriktionerna kommer vi att stryka alla aktiviteter under fredagen och kommer då  inte kunna erbjuda något barn/ungdomslopp i år. 

 

Barnlopp  ( gratis- anmälan görs på plats ) 
för barn i åldern 4-7år i form av enklare bana.
Barnloppet är gratis och alla deltagare får medalj, saft och bulle. Anmälan på plats.

Ungdom  ( 100kr- anmälan krävs och görs via anmälningslänk )
Från 8-15 år.
8-12år – 5km
13-15år – 10km

Efter loppet får ungdomarna medalj, saft och bulle.

Ungdomar 12-14 år får i vuxet sällskap köra 34:an (  som går på lördag ). Ungdomarna skall vara i vuxet sällskap under hela loppet. Från 15år och uppåt får man ställa upp i valfritt lopp. Anmäler sig ungdomar i 34:an eller 61:an gäller ordinarie pris och man anmäler sig via vår anmälningslänk.

 

NÄR?2021-06-22T12:57:28+00:00

OBS!! 

Uddevalla MTB Show är ”normalt” ett 2-dagars event men på grund av rådande pandemi och restriktionerna kommer vi att stryka alla aktiviteter under fredagen och kommer då  inte kunna erbjuda något barnlopp/ungdomslopp/mässområde eller mattält i år. Nästa år lovar vi att vara tillbaka som vanligt. 

 

17 juli 2021

61km: Första start kl 11:00

34km: Första start kl 12:15

 

Ungdom: Start kl 18:00 ( Inställt ) 

Barn: Start kl 18:00 ( Inställt ) 

 

VAR?2019-11-26T20:24:53+00:00

Start och mål på Glimminge Motorstadion i Uddevalla. Här finns mässområde, parkering, camping, dusch, ombyte, servering och kiosk.

 

SEEDNING2021-07-12T09:04:20+00:00

Självseedning
Vi tillämpar självseedning på plats vid startområdet och vädjar till samtliga deltagare att välja ett startled som motsvarar er färdighet. Det är mycket viktigt av säkerhetsskäl att ni väljer rätt startgrupp!
Två veckor före loppet kommer information om antalet startgrupper och rekommendation om prestationsförmåga för de respektive grupperna att anslås på hemsidan och i nyhetsflödet på Facebook.

Seedad startgrupp
Det finns möjlighet att seeda sig till startled 1 om man har ambitionen att cykla i tätklungan. I startled 1 finns maximalt 120 platser. Alla startar samtidigt och ges en bruttostarttid. Som seedningsgrund gäller Cykelvasans aktuella seedningstabell.

Cykelvasans Seedningstabell

Ange de resultat du vill åberopa för seedning till startled 1 på anmälan. Det går även att maila in resultatet under våren 2020 till info@uddevallamtb.se.

Anmälan och seedningsinformationen ska vara kansliet tillhanda senast 7 juli 2021 för att kunna hanteras av seedningskommittén.

Seedning till startled 1 vid efteranmälan kommer endast att ske i mån av plats. Startled 1  består av tre rader om 40 cyklister i varje rad. De med snabbast seedningsresultat står i första raden. Startnummer 1-40 står längst fram. Startnummer 41-80 i rad två osv. Besked om placering i startled 1 och startnummer kommer att ges i samband med tilldelning av startnummer under vecka 28.

ANMÄLNINGSAVGIFT2021-07-05T11:02:14+00:00

Anmälan och betalning görs via hemsidan. Anmälan är öppen fram till 10 juli.

Anmälningsavgift 61km ( 17 juli ) 
26/3- 31/5                            695kr
1/6- 30/6                              795kr
1/7-10/7                                 895kr

Anmälningsavgift 34km ( 17 juli ) 
26/3- 31/5                            495kr
1/6- 30/6                             545kr
1/7-10/7                                 645kr

OBS!! 

Uddevalla MTB Show är ”normalt” ett 2-dagars event men på grund av rådande pandemi och restriktionerna kommer vi att stryka alla aktiviteter under fredagen och kommer då  inte kunna erbjuda något barnlopp/ungdomslopp/mässområde eller mattält i år. Nästa år lovar vi att vara tillbaka som vanligt. 

Anmälningsavgift Ungdom 8-15 år ( Inställt  ) 
100kr  ( anmälan görs via anmälningslänk )

Anmälningsavgift Barn ca 4-7 år ( Inställt ) 
Gratis
Anmälan på plats.

Köp av startplats sker enligt lagen om distansavtal avseende idrottsevenemang.

BETALNING2021-06-22T13:03:21+00:00

Betalning sker vid anmälan.

Generellt

Uddevalla MTB show 2021 kommer att genomföras på ett sätt som minimerar risk för smittspridning mellan deltagare, funktionärer och publik. Vårt stora start- och målområde ger goda förutsättningar för att sprida ut startgrupper och minska trängsel i alla moment av deltagandet.
Vi förutsätter att deltagare som känner symptom väljer att inte delta eller besöka arrangemanget.

Antalet deltagare kommer att vid varje tillfälle anpassas till myndigheternas rekommendationer. Notera att antalsbegränsningar kan komma att ändras med kort varsel.

Anmälan

Med anledning av osäkerheten kring vilka begränsningar och restriktioner som gäller under helgen 16-18 juli gäller följande villkor vid anmälan:

Om arrangemanget måste ställas in:
Hela anmälningsavgiften återbetalas.

Om antalet anmälda överskrider tillåtet max antal deltagare:
De först anmälda upp till maxantalet tillåts starta. Övriga får sin anmälningsavgift återbetald.
De som valde att behålla sin startplats från det inställda arrangemanget 2020 står först i kön att delta.

Om du blir sjuk och inte kan delta:

Blir du sjuk, oavsett sjukdom, gäller våra allmänna villkor och anmälningsavgiften återbetalas ej. Du har möjlighet att sälja din startplats och genomföra ett namnbyte.
Vi rekommenderar att köpa Folksams försäkring Stratklar som ger ett skydd vid sjukdom och olyckor före och under loppet.

EFTERANMÄLAN2021-07-05T10:56:06+00:00

Anmälan avslutas den 10/7. Efteranmälan i mån av plats.

NAMNÄNDRING2021-06-22T13:21:09+00:00

Ändring av namn fram till 14 juli sker mot en avgift på 100 kr. Swish 123 5880646

ÅTERBETALNING2021-03-19T11:42:10+00:00

Covid-19

Generellt

Uddevalla MTB show 2021 kommer att genomföras på ett sätt som minimerar risk för smittspridning mellan deltagare, funktionärer och publik. Vårt stora start- och målområde ger goda förutsättningar för att sprida ut startgrupper och minska trängsel i alla moment av deltagandet.
Vi förutsätter att deltagare som känner symptom väljer att inte delta eller besöka arrangemanget.

Antalet deltagare kommer att vid varje tillfälle anpassas till myndigheternas rekommendationer. Notera att antalsbegränsningar kan komma att ändras med kort varsel.

Anmälan

Med anledning av osäkerheten kring vilka begränsningar och restriktioner som gäller under helgen 16-18 juli gäller följande villkor vid anmälan:

Om arrangemanget måste ställas in:
Hela anmälningsavgiften återbetalas.

Om antalet anmälda överskrider tillåtet max antal deltagare:
De först anmälda upp till maxantalet tillåts starta. Övriga får sin anmälningsavgift återbetald.
De som valde att behålla sin startplats från det inställda arrangemanget 2020 står först i kön att delta.

Om du blir sjuk och inte kan delta:

Blir du sjuk, oavsett sjukdom, gäller våra allmänna villkor och anmälningsavgiften återbetalas ej. Du har möjlighet att sälja din startplats och genomföra ett namnbyte.
Vi rekommenderar att köpa Folksams försäkring Stratklar som ger ett skydd vid sjukdom och olyckor före och under loppet.

NUMMERLAPPAR2021-06-22T13:06:31+00:00

Fredag
Nummerlappar och nummerskyltar hämtas på Cykelhuset Uddevalla mellan kl 1500-1900 ( Almåsvägen 2 Uddevalla )

Lördag
Nummerlappar och nummerskyltar hämtas vid start & målområdet på Glimmingen mellan kl. 0800–11:30.

Nummerlappen placeras på ryggen och skylten på styret.

 

TIDTAGNING2019-11-21T09:05:46+00:00

Tidtagning med chip. Tidtagning startar när man passerar startlinjen. Resultatet kommer att läggas ut på hemsidan direkt efter loppet.

REGLER2019-11-21T09:08:06+00:00

Loppet är sanktionerat av Svenska Cykelförbundet. Mountainbike gäller. Cykelcross, tandemcykel, elcykel eller ”vanlig” cykel är ej tillåtet. Varje deltagare ställer upp på egen risk. Start-PM kommer läggas ut på hemsidan några dagar innan loppet med allmän info ( starttider, parkering, sjukvård mm mm )

LICENS2017-07-02T20:04:23+00:00

Det finns inget krav på licens då tävlingen har enbart motionsklass.

KLASSER2019-11-20T19:48:40+00:00

Uddevalla MTB Show har enbart motionsklass.

TRAFIKREGLER OCH SÄKERHET2017-07-02T20:08:51+00:00

Loppet går delvis på allmän väg vilket innebär att vägtrafikförordningens regler gäller. Anvisningar från funktionärer och skyltning skall följas. Godkänd cykelhjälm är obligatorisk. Med tanke på olycksrisk och säkerhet är det inte tillåtet att cykla med lurar i öronen.

PARKERING2017-07-02T20:10:40+00:00

Det finns gott om parkeringar direkt vid start och målgång.

OMKLÄDNING2021-06-22T13:07:47+00:00

OBS!! 

Uddevalla MTB Show är ”normalt” ett 2-dagars event men på grund av rådande pandemi och restriktionerna kommer vi att stryka alla aktiviteter under fredagen och kommer då  inte kunna erbjuda något barnlopp/ungdomslopp/mässområde eller mattält i år. Även under lördagen kommer vi ta bort en del moment som tex omklädningsrum och dusch. Nästa år lovar vi att vara tillbaka som vanligt. 

 

STARTLISTOR2019-11-21T09:11:18+00:00

Startlistor kommer på hemsidan och ni kommer även få ett sms/mail dagarna innan loppet med mer info om starttider mm.

STARTTIDER2021-06-22T13:09:01+00:00

OBS!! 

Uddevalla MTB Show är ”normalt” ett 2-dagars event men på grund av rådande pandemi och restriktionerna kommer vi att stryka alla aktiviteter under fredagen och kommer då  inte kunna erbjuda något barnlopp/ungdomslopp/mässområde eller mattält i år. Nästa år lovar vi att vara tillbaka som vanligt

Fredag:

Barn och Ungdomsloppet startar kl 18:00 ( Inställt ) 

Lördag:

61:an: Vi startar i startgrupper med första start kl 11.00. Ni kommer att få ett sms/mail några dagar innan loppet med info om startgrupper/starttider.

34:an: Start kl 12:15. Ni kommer att få ett sms/mail några dagar innan loppet med mer info.

INSTÄLLT ARRANGEMANG2021-03-19T11:45:29+00:00

Generellt

Uddevalla MTB show 2021 kommer att genomföras på ett sätt som minimerar risk för smittspridning mellan deltagare, funktionärer och publik. Vårt stora start- och målområde ger goda förutsättningar för att sprida ut startgrupper och minska trängsel i alla moment av deltagandet.
Vi förutsätter att deltagare som känner symptom väljer att inte delta eller besöka arrangemanget.

Antalet deltagare kommer att vid varje tillfälle anpassas till myndigheternas rekommendationer. Notera att antalsbegränsningar kan komma att ändras med kort varsel.

Anmälan

Med anledning av osäkerheten kring vilka begränsningar och restriktioner som gäller under helgen 16-18 juli gäller följande villkor vid anmälan:

Om arrangemanget måste ställas in:
Hela anmälningsavgiften återbetalas.

Om antalet anmälda överskrider tillåtet max antal deltagare:
De först anmälda upp till maxantalet tillåts starta. Övriga får sin anmälningsavgift återbetald.
De som valde att behålla sin startplats från det inställda arrangemanget 2020 står först i kön att delta.

Om du blir sjuk och inte kan delta:

Blir du sjuk, oavsett sjukdom, gäller våra allmänna villkor och anmälningsavgiften återbetalas ej. Du har möjlighet att sälja din startplats och genomföra ett namnbyte.
Vi rekommenderar att köpa Folksams försäkring Stratklar som ger ett skydd vid sjukdom och olyckor före och under loppet.

AVBRUTET LOPP2017-07-01T14:30:11+00:00

Om du bryter ditt lopp måste du alltid uppsöka funktionär vid närmaste kontroll. De tar hand om dig och hjälper dig med transport tillbaka till Start/Målområde.

KONTROLLER/DEPÅER2021-06-22T13:11:14+00:00

( 34 km loppet passerar depå 1,3,4, 5 och 6) På depåerna finns vatten och på vissa sportdryck )

  1. Skeppsviken- 18km– Sveriges vackraste vätskekontroll! Njut av vyn ut över Byfjorden under tiden du intar din vätska!
  2. Sundstrand- 32km-längst upp på Brandt Backe väntas ett riktigt party med DJ och dunkadunka, allt arrangerat av grymma Brandt Bil.
  3. I17/Arento- 43km- Förutom att serva eventet med staket, avstängningar mm så bjuder Arento upp till dans med en grym vätskestation. Arento gör inget halvdant!!
  4. Bjursjöstugan 50km. Efter några slingor på Uddevalla CK´s MTB banor väntar lite vätska vid vackra Bjursjön.
  5. Bengalos MC- 57km– Här kommer du pasera Bengalos Bar och bli påhejad av MC-knuttar. Brukar bli en snackis.
  6. Enervit Mål- 61km-här behandlas alla som vinnare och Enervit ser till att du får i dig rätt energi.

Efter målgång serveras Falafel och dryck till alla deltagare

SJUKVÅRD2017-07-02T20:05:37+00:00

Sjukvårdshjälp finns vid start/mål och vid kontrollerna. Vid incidenter längs banan skall 112, 1177 eller tävlingsledning kontaktas, telefonnummer finns på nummerlappen.

RESULTAT2019-11-12T09:12:00+00:00

Länk till resultat kommer att publiceras på hemsidan efter loppet.

CYKELTVÄTT2019-11-21T09:16:55+00:00

Cykeltvätt finns på vänster sida direkt efter grindarna vid infarten till Glimminge stadion ( Start/Målområdet ).

MAT2021-06-22T13:14:39+00:00

Energi efter loppet är viktigt och givetvis bjuder vi på mat efter målgång, du kommer strax efter målgång få en påse med Falafel, dryck och medalj i. Vi ser sedan gärna att du går bort till din bil och äter. Detta för att undvika trängsel och med tanke på Covid19.

LOGI2021-06-24T12:11:25+00:00

I samarbete med Hotel Carlia (www.carlia.com) kan vi erbjuda deltagare som bokar minst en natt mellan den 15/7 – 18/7, 15% rabatt på ordinarie pris. Ange koden: Challenger Uddevalla vid bokning.

Camping
– Glimminge motorstadion: 150 kr/dygn inklusive el. Bokning via inbetalning till Bankgiro 379-6448 ange namn skriv Camping i kommentarsfält.
– Hafsten resort: hafsten.se

Övriga
– Vandrarhem Gustafsberg: gustafsberg.se

FÖRSÄKRINGAR2018-06-14T16:15:07+00:00

Eventuella olycksfall eller skador på cykeln ersätts inte av arrangören.

Vi rekommenderar att du lägger till Folksams motionsloppsförsäkring när du gör din anmälan. Folksams motionsloppsförsäkring är anpassad för dig som motionsidrottar. Med den får du anmälningsavgiften tillbaka om du missar lopp eller tävlingar på grund av skada eller sjukdom. Dessutom ingår en olycksfallsförsäkring. Väljer du Motionsloppsförsäkring Stor är du försäkrad även när du tränar inför dina lopp..

Läs mer om Folksams motionsloppsförsäkring

Om en skada sker, anmäl alltid detta till Folksam på telefonnummer 0771-960 960.

ÅLDERSGRÄNS2021-06-22T13:17:52+00:00

OBS!! 

Uddevalla MTB Show är ”normalt” ett 2-dagars event men på grund av rådande pandemi och restriktionerna kommer vi att stryka alla aktiviteter under fredagen och kommer då  inte kunna erbjuda något barnlopp/ungdomslopp/mässområde eller mattält i år. Nästa år hoppas vi kunna vara tillbaka som vanligt. 

 

För att få starta i 61:an måste du fylla minst 15år under samma år loppet genomförs.

I 34:an får du starta i vuxens sällskap om du fyller minst 12år under samma år loppet genomförs.

För barn 4-7år finns enklare bana. Barnloppet är gratis och anmälan görs på plats. ( Inställt ) 

För ungdomar 8-15år har vi  också ett lopp. Anmälan kostar 100kr och görs via den vanliga anmälningslänken. ( Inställt ) 

VANLIGA FRÅGOR OM ANMÄLAN2021-06-22T13:20:40+00:00

Anmälan

Jag har inte fått något bekräftelsemail, vad har hänt?

– Om du kan se att pengar dragits ifrån ditt konto har du sannolikt uppgett en felaktig e- postadress. Skicka ett mail till info@uddevallamtb.se med namn och personnummer och e- mail adress så korrigerar vi adressen. Det kan ta några dagar men sen skall du få ett bekräftelsemail.

– Om inga pengar dragits från ditt konto kan du göra ett ny anmälan.

Jag vill ändra uppgifter i min anmälan, hur gör jag?

– Skicka ett mail till info@uddevallamtb.se med ditt namn och personnummer samt de uppgifter du vill ändra eller lägga till. Efter några dagar får du en bekräftelse från oss att uppgifterna ändrats.

Jag vill göra ett namnbyte

Returnera ditt bekräftelsemail till info@uddevallamtb.se kompletterat med uppgifter om den som skall överta din plats. Namn, personnummer, adress, mobiltelefon, e- postadress, ev. Vasa-id, seedningstider.

Ni betalar sedan 100:- till Swish 123 5880646.

När pengarna är registrerade genomför vi bytet och ett bekräftelsemail skickas till den nya deltagaren.

Jag vill ge bort en startplats i present. Går det?

Skicka ett mail till info@uddevallamtb.se så förklara vi hur det går till.

Vi vill göra en gruppanmälan, går det?

Det går att anmäla en grupp mot betalning på faktura. Skicka uppgifter på deltagarna med namn och personnummer samt fakturaadress till info@uddevallamtb.se.

2021

2021 kommer bli grymt- Uddevalla MTB Show växlar upp och storsatsar- med bra partners, kommun och arbertsgruppen i ryggen har vi möjlighet och lust att skapa ett event utöver det vanliga. Givetvis kommer vi anpassa […]

Pressmeddelande

Pressmeddelande Uddevalla MTB Show

Arbetsgruppen meddelar:

Vi hade redan förra året bestämt oss för att 10-11juli 2020 kommer vi leverera Sveriges Coolaste MTB event!

5års-jubileum och med vår nya huvudsponsor USWE som backar upp till 100% […]

Brandt Backe

Nyhet! Vi är mycket glada över att kunna presentera Brandt Backe ( fd Enervit Hillrace ).

Helt enkelt en Brandt Backe! Efter ca 40km kommer loppets stora utmaning, där har vi en ”tävling i tävlingen” ; […]

Mycket kul saker händer

Mycket kul har hänt senaste veckan! Vi har släppt pressrelease och en presentation om 2020. Vi har även öppnat anmälan. För att hänga med i allt som händer så ta gärna ett titt här på […]

Till toppen