Loppet är sanktionerat av Svenska Cykelförbundet. Mountainbike gäller. Cykelcross, tandemcykel, elcykel eller ”vanlig” cykel är ej tillåtet. Varje deltagare ställer upp på egen risk. Start-PM kommer läggas ut på hemsidan några dagar innan loppet med allmän info ( starttider, parkering, sjukvård mm mm )