Uddevalla MTB Show Start-PM 17 Juli 2021

Vi förutsätter att ingen kommer till startområdet med Covid symtom.
Vi kan ej ta emot någon publik på området.

Välkommen
Uddevalla MTB Show är ett motionslopp med en vacker bansträckning och fyllt av upplevelser. Hela arrangemanget sköts av ideella krafter från lokala idrottsklubbar i Uddevalla. Läs nedanstående PM i god tid före start. Här beskriver vi det mesta för att arrangemanget skall flyta på bra för dig och dina medcyklister.

Uddevalla MTB Show är ”normalt” ett 2-dagars event men på grund av rådande pandemi och restriktionerna kommer vi att stryka alla aktiviteter under fredagen och kommer då att inte kunna erbjuda något barnlopp/ungdomslopp/mässområde eller mattält i år. Även under lördagen kommer vi ta bort en del moment som tex omklädningsrum och dusch.


Plats
Start och målgång sker vid Glimminge motorstadion. Parkering sker på anvisade platser på området.

 

Nummerlappar OBS: Olika ställen på fredag resp. lördag
Någon dag innan start får alla deltagare ett SMS och ett e-brev med uppgifter om sitt startnummer.
ta med detta till nummerlappsutdelningen:

Nummerlappsutdelning: Fredag 16/7 kl. 15.00 – 19.00 sker vid Cykelhuset, Uddevalla.
Adress: Almåsvägen 2A, 451 75 Uddevalla

Nummerlappsutdelning: Lördag 17/7 kl 08.00 – 12:00 sker vid Glimminge motorstadion.
Nummerlapp med chip fästs fram på cykeln.
Nummerlapp utan chip fästs på ryggen.
Skriv gärna ett kontaktnummer till anhörig på baksidan av nummerlappen som vi kan nå i händelse av en olycka.

Omklädning, dusch och toaletter
På grund av rådande pandemi och restriktioner finns det ej tillgång till dusch/omklädning.
Toaletter, följ skyltar på start- och målområde.

Cykeltvätt
Spolplattor med högtryckstvättar finns på Start- och målområdet.

 


Mat och dryck
Under loppet finns 6 vätskedepåer. ( 34 km loppet passerar 1, 5 och 6.)
1. Skeppsviken 18 km
2. Sundstrand 32 km
3. I17/ Arrento 43 km
4. Bjursjön 50 km
5. Bengalos  57 km
6. Enervit Mål 61 km


Efter målgång kommer varje deltagare få en påse med medalj, mat och dryck.


Medalj och Diplom
Alla som fullföljer loppet tilldelas medalj vid målgång.
Ett personligt diplom finns att skriva ut från hemsidans resultatlista.

Starten
Vi tillämpar självseedning till startgrupperna 2-4. Du väljer själv vilken grupp du anser dig tillhöra baserat på förväntad hastighet/ sluttid. Det är viktigt att välja en grupp som motsvarar sin kapacitet för allas trevnad och säkerhet så risk för köbildning och farliga omkörningar minimeras.
Inom varje startgrupp är det fri placering.

Starten sker vid startgrinden på motorcrossbanan.
Starten är uppdelad i fem startgrupper.
Startfållorna öppnar kl.10:00
Startgrupp 1. Startnummer 1- 120. Gemensam start för seedade åkare. Start kl. 11.00. Startfållan stänger kl. 10.50. En starttid för samtliga i denna grupp.
Startgrupp 2. Självseedade åkare med snitthastighet ca 25 km/h, max 200 st. Startfållan stänger 10.45. Starttiden räknas från det man passerar startmattan.
Startgrupp 3. Självseedade åkare med snitthastighet ca 22 Km/h, max 280 st. startfållan stänger 10.45. Starttiden räknas från det man passerar startmattan.
Startgrupp 4. Övriga åkare. Startfållan stänger kl. 11.00. Starttiden räknas från det man passerar startmattan.
Startgrupp 5. Alla deltagare 34 km loppet. Start kl. 12.15. Startfållan stänger kl. 12.00. Starttiden räknas från det man passerar startmattan.

Loppet
Uddevalla MTB Show är ett motionslopp. Trafikregler gäller längs hela banan. För allas säkerhet uppmanar vi dig att följa våra funktionärers anvisningar.
Visa hänsyn till övriga deltagare och underlätta omkörningar genom att hålla till höger där så är möjligt. Kommunicera med dem framför om ni avser göra en omkörning. Visa tecken vid fara eller inbromsningar.
Banan är utmärkt med pilar och varningsskyltar.
Under loppet så gäller nolltolerans mot nedskräpning. Muggar och förpackningar från gel, liquid eller bars skall tas med hem eller slängas i våra skräpzoner.

Deltagande sker på egen risk.

Uddevalla MTB show 34 km
OBS! Denna bansträckning följer 61 km loppet ca 18 km. Håll utkik efter delningsskylten.

Sjukvård
Sjukvårdspersonal finns på start- och målområdet. Det finns ambulerande sjukvårdsteam runt banan och enklare sjukvårdsmateriel vid vätskedepåerna.
Vid akut behov ring: 112
Vid behov av hjälp ring: 0793-010072

Cykelservice
Vi rekommenderar alla att ha med utrustning för lagning av punktering längs banan.
Enklare cykelservice/reparationer finns på startområdet i samarbete med Cykelhuset.

 

Bryta loppet
Tvingas du bryta loppet meddela detta vid närmaste vätskedepå eller uppsamlingsplats.
Ring: 0793-010072. för ev. transport i retur till målområdet. Platserna finns utmärkta på den stora kartan vid Start/målområdet.

Tidsbegränsning
Sista passage vid tunnel I17 är kl 15:00. Vid extremväder har vi rätten att justera tiden. Deltagare som inte passerat vi den tiden erbjuds transport tillbaks till målområdet.

Kontakt
Sjukvård: 0706-676959

Informationscentral: 0793-010072

 

Uddevalla MTB Show är en del av


Vi önskar dig Lycka till och en fin dag på cykeln.
Kommentera gärna din upplevelse av loppet och arrangemanget på vår Facebooksida.