Det finns gott om parkeringar direkt vid start och målgång.