Vid start och mål på Glimmingen finns lokaler för ombyte och duschar.