Fredag
Nummerlappar och nummerskyltar för Ungdomsloppet och morgondagens lopp ( 61km och 34km ) hämtas vid start och målområdet på Glimmingen mellan kl 14:00-20:00.

Lördag
Nummerlappar och nummerskyltar hämtas vid start & målområdet på Glimmingen mellan kl. 07:30–11:30.

Nummerlappen placeras på ryggen och skylten på styret.