Cykeltvätt finns på vänster sida direkt efter grindarna vid infarten till Glimminge stadion ( Start/Målområdet ).