Om du bryter ditt lopp måste du alltid uppsöka funktionär vid närmaste kontroll. De tar hand om dig och hjälper dig med transport tillbaka till Start/Målområde.